Výsledky - ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy

  Typ :
 
Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy
Trasa Family trať - 10 km - Kategória "Mladší chlapci"
Por. Št.číslo Priezvisko Mesto/Klub Štát Body Kat. Čas km/h Strata
1716 M. KOVÁČ SB Seňa BikersSVK2300:25:35.7323.4500:00:00,0
2725 A. FARKAŠ SVK2300:29:24.8720.4100:03:49,14
3742 M. MLYNARČÍK SVK2300:36:03.9116.6400:10:28,18
4702 A. RIMBALA ŠKODA BIKE TEAM AUTOVESSVK2300:45:20.4613.2400:19:44,73
Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy
Trasa Family trať - 10 km - Kategória "Starší chlapci"
Por. Št.číslo Priezvisko Mesto/Klub Štát Body Kat. Čas km/h Strata
1728 M. CHRITZ CK MŠK KežmarokSVK2400:16:50.9235.6400:00:00,0
2706 M. MIŠEJE PROefekt teamSVK2400:18:11.2833.0000:01:20,36
3720 E. JANDURA SVK2400:19:59.2730.0300:03:08,35
4704 F. NOVOTNÝ CK MSK KezmarokSVK2400:20:14.7629.6500:03:23,84
5714 M. ŠARNIK BardejovSVK2400:20:57.0228.6400:04:06,10
6723 D. MATTA Alfavlci TrhovišteSVK2400:21:37.0127.7600:04:46,09
7730 S. SMOLKA PROefekt KOŠICESVK2400:21:46.5027.5700:04:55,58
8710 L. ANDRT SVK2400:26:16.4022.8400:09:25,48
9736 K. FARKAŠ SVK2400:27:00.9722.2200:10:10,05
10734 S. BARTOŠ SVK2400:27:02.2222.1900:10:11,30
11712 Š. DAŇKOVÁ SVK2400:30:45.7119.5100:13:54,79
Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy
Trasa Family trať - 10 km - Kategória "Mladšie dievčatá"
Por. Št.číslo Priezvisko Mesto/Klub Štát Body Kat. Čas km/h Strata
1718 O. KOVÁČOVÁ SVK2500:25:36.2323.4400:00:00,0
2738 L. CIRJÁKOVÁ CIRO BIKE TEAMSVK2500:32:37.1818.4000:07:00,95
3726 N. DEPTOVÁ SVK2500:41:13.4014.5600:15:37,17
4732 T. GERČÁKOVÁ SVK2500:45:58.5813.0500:20:22,35
Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy
Trasa Family trať - 10 km - Kategória "Staršie dievčatá"
Por. Št.číslo Priezvisko Mesto/Klub Štát Body Kat. Čas km/h Strata
1708 M. RÁZUSOVÁ CYKLISTICKÁ TOURSVK2600:21:50.0127.4800:00:00,0
2740 N. KIČÁKOVÁ SVK2600:29:36.4520.2700:07:46,44
Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy
Trasa Family trať - 10 km - Kategória "ŠKODA Family dospelý 18 a viac rokov"
Por. Št.číslo Priezvisko Mesto/Klub Štát Body Kat. Čas km/h Strata
1727 M. PETIJA CK MŠK KežmarokSVK1400:16:51.0435.6100:00:00,0
2705 I. MIŠEJE PROefekt teamSVK1400:18:12.0332.9700:01:20,99
3719 L. JANDURA SVK1400:19:58.8930.0500:03:07,85
4703 M. NOVOTNÝ CK MSK KezmarokSVK1400:20:14.5329.6500:03:23,49
5713 I. ŠARNIK BardejovSVK1400:20:57.0228.6400:04:05,98
6721 D. MATTA Alfavlci TrhovišteSVK1400:21:37.6027.7600:04:46,56
7729 J. SMOLKA BukovecSVK1400:21:46.5027.5700:04:55,46
8707 M. RÁZUS Discover CyclingSVK1400:21:51.2527.4600:05:00,21
9715 P. KOVÁČ SB Seňa BikerSVK1400:25:35.7323.4500:08:44,69
10717 T. KOVÁČ SVK1400:25:36.2323.4400:08:45,19
11709 J. ANDRT SVK1400:26:15.7222.8600:09:24,68
12735 P. REGEC SVK1400:27:00.4722.2200:10:09,43
13733 R. HARDOŇ SVK1400:27:02.4722.1900:10:11,43
14724 I. FARKAŠOVÁ SVK1400:29:23.4520.4200:12:32,41
15739 F. KIČÁK SVK1400:29:36.4520.2700:12:45,41
16711 F. DAŇKO SVK1400:30:46.4719.5000:13:55,43
17737 M. CIRJÁK CIRO BIKE TEAM POPRADSVK1400:32:44.6718.3300:15:53,63
18741 M. MLYNARČIK SVK1400:36:03.9116.6400:19:12,87
19722 D. PETROVIČOVÁ SVK1400:41:13.8614.5600:24:22,82
20701 R. RIMBALA ŠKODA BIKE TEAM AUTOVESSVK1400:45:21.0913.2300:28:30,05
21731 P. GERČÁK SVK1400:45:57.3313.0600:29:06,29
R. MARDOŇ Spojená škola internátna LevočaSVK14DN:St:ar.ts0.00
Oficiálna - Výsledková listina ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy - Trasa Family trať - 10 km
D R U Ž S T V Á
Por. Št.číslo Priezvisko Mesto/Klub Štát Body Kat. Čas km/h Strata
1. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:16:51.04
728M. ChritzCK MŠK KežmarokSVK0.0024-100:16:50.9235.64
727M. PetijaCK MŠK KežmarokSVK0.0014-100:16:51.0435.61
2. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:18:12.03
706M. MišejePROefekt teamSVK0.0024-200:18:11.2833.00
705I. MišejePROefekt teamSVK0.0014-200:18:12.0332.97
3. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:19:59.27
719L. JanduraSVK0.0014-300:19:58.8930.05
720E. JanduraSVK0.0024-300:19:59.2730.03
4. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:20:14.76
703M. NovotnýCK MSK KezmarokSVK0.0014-400:20:14.5329.65
704F. NovotnýCK MSK KezmarokSVK0.0024-400:20:14.7629.65
5. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:20:57.02
713I. ŠarnikBardejovSVK0.0014-500:20:57.0228.64
714M. ŠarnikBardejovSVK0.0024-500:20:57.0228.64
6. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:21:37.60
723D. MattaAlfavlci TrhovišteSVK0.0024-600:21:37.0127.76
721D. MattaAlfavlci TrhovišteSVK0.0014-600:21:37.6027.76
7. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:21:46.50
729J. SmolkaBukovecSVK0.0014-700:21:46.5027.57
730S. SmolkaPROefekt KOŠICESVK0.0024-700:21:46.5027.57
8. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:21:51.25
708M. RázusováCYKLISTICKÁ TOURSVK0.0026-100:21:50.0127.48
707M. RázusDiscover CyclingSVK0.0014-800:21:51.2527.46
9. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:25:35.73
715P. KováčSB Seňa BikerSVK0.0014-900:25:35.7323.45
716M. KováčSB Seňa BikersSVK0.0023-100:25:35.7323.45
10. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:25:36.23
717T. KováčSVK0.0014-1000:25:36.2323.44
718O. KováčováSVK0.0025-100:25:36.2323.44
11. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:26:16.40
709J. AndrtSVK0.0014-1100:26:15.7222.86
710L. AndrtSVK0.0024-800:26:16.4022.84
12. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:27:00.97
735P. RegecSVK0.0014-1200:27:00.4722.22
736K. FarkašSVK0.0024-900:27:00.9722.22
13. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:27:02.47
734S. BartošSVK0.0024-1000:27:02.2222.19
733R. HardoňSVK0.0014-1300:27:02.4722.19
14. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:29:24.87
724I. FarkašováSVK0.0014-1400:29:23.4520.42
725A. FarkašSVK0.0023-200:29:24.8720.41
15. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:29:36.45
739F. KičákSVK0.0014-1500:29:36.4520.27
740N. KičákováSVK0.0026-200:29:36.4520.27
16. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:30:46.47
712Š. DaňkováSVK0.0024-1100:30:45.7119.51
711F. DaňkoSVK0.0014-1600:30:46.4719.50
17. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:32:44.67
738L. CirjákováCIRO BIKE TEAMSVK0.0025-200:32:37.1818.40
737M. CirjákCIRO BIKE TEAM POPRADSVK0.0014-1700:32:44.6718.33
18. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:36:03.91
741M. MlynarčikSVK0.0014-1800:36:03.9116.64
742M. MlynarčíkSVK0.0023-300:36:03.9116.64
19. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:41:13.86
726N. DeptováSVK0.0025-300:41:13.4014.56
722D. PetrovičováSVK0.0014-1900:41:13.8614.56
20. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:45:21.09
702A. RimbalaŠKODA BIKE TEAM AUTOVESSVK0.0023-400:45:20.4613.24
701R. RimbalaŠKODA BIKE TEAM AUTOVESSVK0.0014-2000:45:21.0913.23
21. - Družstvo - Dosiahnutý čas: 00:45:58.58
731P. GerčákSVK0.0014-2100:45:57.3313.06
732T. GerčákováSVK0.0025-400:45:58.5813.05
22. - Družstvo - Dosiahnutý čas: DN:St:ar.ts
R. MardoňSpojená škola internátna LevočaSVK0.0014-0DN:St:ar.ts0.00

Dĺžka: 75.00 km (0)m Štart: 09:00 hod Počet: 70

1. Dlhá trať - 75 km70

1.M - Muži 19 - 39 rokov (1) 26

2.MM - Muži Masters B 40 - 49 rokov (2) 28

3.MB - Muži Masters C 50 - 59 rokov (3) 7

4.MC - Muži Masters D 60 rokov a viac (4) 7

5.Z - Ženy 19 a viac rokov (8) 2

Dĺžka: 50.00 km (0)m Štart: 10:00 hod Počet: 199

2. Stredná trať - 50 km199

1.J - Juniori 17 - 18 rokov (5) 9

2.M - Muži 19 - 39 rokov (1) 59

3.MM - Muži Masters B 40 - 49 rokov (2) 78

4.MB - Muži Masters C 50 - 59 rokov (3) 29

5.MC - Muži Masters D 60 rokov a viac (4) 12

6.J - Juniorky 17 - 18 rokov (12) 1

7.Z - Ženy 19 - 39 rokov (9) 4

8.ZMB - Ženy Masters B 40- 49 rokov (10) 5

9.ZMC - Ženy Masters C 50 rokov a viac (11) 2

Dĺžka: 25.00 km (0)m Štart: 10:10 hod Počet: 68

3. Krátka trať - 25 km68

1.KŠ - Kadeti 15 - 16 rokov (6) 3

2.J - Juniori 17 - 18 rokov (5) 2

3.MŠ - Muži 19 a viac rokov (7) 47

4.ZKŠ - Kadetky 15 - 16 rokov (13) 4

5.J - Juniorky 17 - 18 rokov (12) 0

6.Z - Ženy 19 a viac rokov (8) 12

Dĺžka: 10.00 km (0)m Štart: 10:20 hod Počet: 42

4. Family trať - 10 km42

1.Mladší chlapci (23) 4

2.Starší chlapci (24) 11

3.Mladšie dievčatá (25) 4

4.Staršie dievčatá (26) 2

5.ŠKODA Family dospelý 18 a viac rokov (14) 21

Dĺžka: 50.00 km (0)m Štart: 09:40 hod Počet: 7

5. GRAVEL - Stredná trať - 50 km7

1.GRAVEL - muži 17 a viac rokov (15) 6

2.GRAVEL - ženy 17 a viac rokov (16) 1

Dĺžka: 50.00 km (0)m Štart: 09:40 hod Počet: 11

6. E-BIKE - Stredná trať - 50 km11

1.Elektrobike muži 17 a viac rokov (17) 8

2.Elektrobike ženy 17 a viac rokov (18) 3

Dĺžka: 5.00 km (0)m Štart: 10:30 hod Počet: 50

7. Detská trať 5km50

1.Mladší chlapci 5 - 9 rokov (19) 20

2.Starší chlapci 10 - 14 rokov (20) 20

3.Mladšie dievčatá 5 - 9 rokov (21) 3

4.Staršie dievčatá 10 - 14 rokov (22) 7

Prvý štart: 09:00 hod Posledný štart: 10:30 hod Počet: 447

SPOLU - Všetky trate447

©František Teplický - SaO (IČO:33090351) www.sao-tatry.sk