Načítavam

SaO Online Systém - Servis

Neviete Vaše login údaje?

Požiadavka na reset hesla

Registračná karta    ( Identity Card )

Zmeniť jazyk
Vaše údaje sú:
Načítavam


  ID:00000

SaO Online Systém

Viac info - Postup

Krok 1

PožiadavkaZadajte Váš rok narodenia a email adresu, ktorá musí byť rovnaká s adresou, uvedenou vo Vašej registrácii.

Údaje Vám budú odoslané na uvedený email. Rok narodenia sa zadáva z dôvodu viacerých registrácii na jednej email adrese.

V prípade, že je vo Vašej registrácii uvedená už neplatná email adresa alebo ju neviete, postupujte podľa inštrukcií v "Krok 4".

Krok 2

Kontrola emailuSkontrolujte si Vašu emailovú schránku na ktorú dostanete email odoslaný automatizovaným systémom.

Email bude okrem linky na resetovanie hesla obsahovať aj Váš aktuálny login.
POZOR! Tento login je nutné zadať pri resetovaní vášho hesla. Dodržte taktiež veľkosť písmen (CASE Sensitive). Doručenie môže byť aj s malým oneskorením tak prosím vyčkajte na doručenie.

Ak Vam na email ani do pár hodín nepríde z systému mail, postupujte podľa inštrukcií v "Krok 4"

Krok 3

Resetovanie heslaPoužili ste linku odoslanú systémom na Váš email. Teraz si môžete zadať úplne nové heslo k Vašej registrácii, ktoré chcete používať.

K resetovaniu hesla je tiež potrebné zadať aj login, ktorý ste dostali cez emial spolu s linkou na resetovanie hesla. Login nemeňte! Resetuje sa iba heslo. POZOR! Ak Váš login obsahuje diakritiku a nepôjde reset hesla, kontaktujte nás ohľadne úpravy loginu.

Po resetovaní sa môžete pokúsiť znova sa prihlásiť do Vášho profilu, alebo cez formulár prihlášky na preteky s použitím loginu a nového hesla.

Krok 4

Naša pomoc V prípade, že Vám na Váš email nepríde požiadavka na reset loginu a hesla, alebo sa heslo nepodarí resetovať budete nás musieť kontaktovať ohľadne resetovania login údajov.
V tom prípade nám zašlite prosím žiadosť na email, alebo cez kontaktný formulár.

V žiadosti je nutné uviesť všetky tieto Vaše osobné údaje - celý dátum narodenia (deň, mesiac aj rok), meno, priezvisko, bydlisko(stačí obec) potrebné na overenie Vašej identity.

Bez kompletných údajov si nebudeme môcť overiť Vašu totožnosť ani Vám poslať potrebný link! Taktiež sa značne predĺži aj čas na doriešenie žiadosti ďalším dodatočným dotazovaním.

© SaO Software 2020