Prihláška na preteky

STUPAVA WINTER MARATON MTB&RUN 2023
1 Prehlásenie (súhlas) účastníka
2. Prihláška na preteky
3. Vytlačiť / Platobné údaje
4. Dokončiť prihlášku

Prehlásenie (súhlas) účastníka

Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Účastníci jazdia a pretekajú v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím), dôkladne som sa oboznámil s podmienkami pretekov, ktoré sú uvedené v propozíciách a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša všetky následky spojené s jeho hľadaním sám pretekár. Cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo. Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!), osoby do 15 rokov smú absolvovať maratón len v sprievode zákonného zástupcu.

Dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov, zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných sprostredkovateľov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím so zverejnením mojich fotografii z pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dávam tento súhlas pre
prevádzkovateľov:
(TROPHY AGENCY s.r.o, IČO:46 011 421 a OZ Maratón, IČO:36075612), web: www.stupavskymaraton.sk
a aj jeho zmluvných sprostredkovateľov:
prihlasovací systém: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, web: www.cyklo.sao-tatry.sk
časomiera: ČASOMIERA - VOS-TPK, s.r.o., IČO: 50635999, web: www.sportsofttiming.sk
Tento súhlas je daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom (palo(zavináč)stupavskymaraton.sk)

FOTOSERVIS. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke www.faxcopypro.sk v rozsahu fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje aj súhlas tejto spoločnosti so zaslaním informačného e-mailu na moju email adresu (platí po dobu 1 rok po podujatí) , odkazujúcim na zhotovené fotografie. Odvolanie súhlasu (fotime(zavináč)faxcopypro.sk), alebo zaškrtnutím checkboxu pod textom nižšie.
Súhlas pre spoločnosť Faxcopy Pro s r.o.


Používaním tejto www stránky taktiež súhlasíte s použitím technológie Cookies.
Súhlasím a dôkladne som sa oboznámil s podmienkami pretekov, ktoré sú uvedené v propozíciách.