Prihláška na preteky

ŠKODA MTB maratón Levočské vrchy - Levoča
1 Prehlásenie (súhlas) účastníka
2. Prihláška na preteky
3. Vytlačiť / Info k platbe
4. Dokončiť prihlášku

Prehlásenie (súhlas) účastníka

Prehlásenie (súhlas) účastníka: Odoslaním prihlášky a svojim podpisom potvrdzujem, že pretekov sa zúčastňujem na vlastné nebezpečie za plnej cestnej premávky a budem rešpektovať pokyny usporiadateľov, dôkladne som sa oboznámil -a s podmienkami pretekov, dobrovoľne súhlasím s použitím mojich osobných údajov na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov, zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných sprostredkovateľov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín a súhlasím so zverejnením mojich fotografii z pretekov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Zb pre
prevádzkovateľa:
CYKLO SPIŠ, o. z., IČO: 42341566, web: www.cyklospis.sk

a aj jeho zmluvných sprostredkovateľov:
prihlasovací systém: František Teplický – STAVBY A OBCHOD, IČO: 33090351, web: www.cyklo.sao-tatry.sk
časomiera: ČASOMIERA - VOS-TPK, s.r.o., IČO: 50635999, web: www.sportsofttiming.sk

Tento súhlas je daný na dobu 10 rokov od poslednej známej prihlášky a je ho možne kedykoľvek odvolať písomne alebo e-mailom cyklospis(zavináč)cyklospis.sk

Súhlasím aj so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov u vyhlasovateľov Škoda Bike Open Tour - ŠKODA AUTO Slovensko s r.o. IČO:31347215 a Slovak XCM TOUR - ŠK HORAL – ALTO Slovakia, IČO: 37795741 . Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 118/2018 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu 5 rokov a je ho možné kedykoľvek písomne alebo e-mailom ŠK HORAL(horal@horal.sk) a (cyklospis(zavináč)cyklospis.sk). Účastníci sérií súhlasia, aby ich e-mailová adresa bola vyhlasovateľom seriálu a organizátormi jednotlivých pretekov použitá na marketingové účely a aby im vyhlasovateľ a organizátori posielali informačné e-maily o novinkách série ako aj jednotlivých maratónov.

Súhlasím aj s spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v rozsahu, meno, priezvisko a dátum narodenia za účelom vydania národnej licencie SZC (Slovenský zväz cyklistiky, IČO: 684 112), ktorá je platná len pre Slovensky pohár MTB XCM a ktorú získavam automaticky účasťou na pretekoch. Súhlas je daný na dobu aktuálneho kalendárneho roku a je ho možné kedykoľvek písomne, alebo e-mailom (szc@cyklistikaszc.sk) odvolať.

FOTOSERVIS. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas spoločnosti Faxcopy Pro s.r.o. IČO: 47076178 na fotografovanie a zverejnenie mojich fotografií na stránke www.faxcopypro.sk v rozsahu fotografie (platí po dobu 5 rokov po podujatí) z podujatia a štartového čísla. Zároveň v tejto súvislosti udeľuje aj súhlas tejto spoločnosti so zaslaním informačného e-mailu na moju email adresu (platí po dobu 1 rok po podujatí) , odkazujúcim na zhotovené fotografie. Odvolanie súhlasu (fotime(zavináč)faxcopypro.sk), alebo zaškrtnutím checkboxu pod textom nižšie.
Súhlas pre spoločnosť Faxcopy Pro s r.o.


Používaním tejto www stránky taktiež súhlasíte s použitím technológie Cookies.
Súhlasím a dôkladne som sa oboznámil s podmienkami pretekov, ktoré sú uvedené v propozíciách.